درباره ما

 

 

درباره ما

شرکت دانش بنیان زیست بسپار کیان با هدف مطالعه ،پژوهش،تولید و بازیافت در زمینه ی پلیمر های پایه آبی و مواد شیمیایی که تماما مربوط به صنایع نفت،گاز،پتروشیمی، آب و خاک ، کشاورزی و محیط زیست می باشد،با اتکا بر کارکنان خلاق و کار آمد داخلی فعالیت خود را آغار نموده است.

با توجه به لزوم کاهش آلودگی زیست محیطی، این شرکت در حال فعالیت بر روی پلیمر های پایه آبی که فاقد هرگونه آلودگی است، می باشد